Maaş ve Provizyon Hakkı

Bir gereği olmadan veya haksız yere, bazen işverenler işcilerin maaşlarını ve hak etdikleri provisyonları ödemiyor. Bu durumda işciler mecburen işverene karşı hukuksal işlemler başlatıyor. Maaşın veya provisyonun ödenilmemesi çoğu zaman işverenin işi fes kararıyla veya iflasıyla beraber oluyor.

Böyle durumlarda sizin haklarınızı mahkemesiz ve mahkemeli bölümde arıyoruz. Önce işvereninizi kısa bir süre vererek yazılı olarak maaşınızı veya provisyonunuzu ödemesi için ihtar ediyoruz ve ödemediği takdirde iş mahkemesinde dava açacağımızı bildiriyoruz. Genelde bu yazımız işvereninizin ödemesini sağlıyor. Verdiğimiz süre içerisinde ödenmediği takdirde hemen iş mahkemesinde maaşın ve provisyonun ödenmesi için dava açıyoruz. İş mahkemesi üç hafta içerisinde bir mahkeme termini belirliyor ve genelde orda bir anlaşmaya gidiliyor veya ikinci terminde karar çıkıyor.

Maaşı istemek için çalışıldığını ve genelde iş kontratından gözüken ödenilmesi gereken maaş miktarını belirtmek yeterli oluyor. Provisyon`daysa provisyonu almak için ne yapılması gerekdiğini ve bunun yapılıp yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Provisyon genelde yapılan bir ciroya bağlı olduğu için müvekillerimizin kendi yaptıkları ciroyla ilgili belgeleri ispat edebilmeleri iyi olur.

Maaşınızı ve provisyonunuzu isterken doğruluğa dikkat ediyoruz. Başka alacaklarınız varsa örneğin tatil hakkınız vs. bunlarıda istiyebiliyoruz eğer iş ilişkisi bitmek üzereyse. Sizin haklarınızın size verilmesi için iş hukukunun verdiği bütün imkanları kullanıyoruz.