İş kontratlarını Bitirme Kontratları Hazırlamak

İş kontratını kaldırma kontratı süren bir iş ilişkisini iki taraf anlaşarak bitirilmesini amaçlayan bir kontratdır.Bu yüzden iki taraf hemfikir olması gerekiyor. Fes kararında olduğu gibi bu kontratda yazılı olarak yapılması gerekiyor, yoksa geçersizdir.

İş kontratını kaldırma kontratı iş hukunda özel bir yer alıyor, çünkü işveren böyle bir kontratda fese karşı koruma yasalarına, fes sürelerine ve sosyal seçim yapmasına dikkat etmesi gerekmiyor. İş yerini kaybettiği için işçiye genelde bir tazminat ödeniliyor.

İşçiye bildirilmesi gereken önemli Bilgiler olabilir işveren tarafından böyle bir anlaşma yapılırken, örneğin işsizlik parasıyla ilgili, ve işletme emekliliğle ilgili vs.. Bu bilgiler verilse iyi olur anlaşmanın geçerliliği açısından. İşçinin örneğin iş ve işçi bulma kurumu tarafından işsizlik parası kesilebilinir, kendisi işsiz kalmasına katıldı diye.

Biz sizin için iş kontratını kaldırma kontratları hazırlıyoruz ve size hukuksal danışmanlık veriyoruz işverenin haklarını hukuksal imkanlar içerisinde korumak için. Kontratı işçi tarafındanda kabul edilir bir şekilde hazırlıyoruzki, istenilen sonuç elde edilmesi içinl.