Engellilerin Korunması

Ağır engelli işciler iş hayatında özel bir koruma altındalar. Ağır engellilik işverene mümkün oldukca hemen bildirilmesi gerekiyor. Ağır engelli haklarını alabilmek için engelli derecesi en az 50 olması gerekiyor. Bir engellin olup olmadığı ve derecesi yetkili dairelerde (genelde Versorgungsamt) belirleniyor.

Engelli oranı 30 ve daha fazla olanlar ağır engelli ile eşit haklara sahip olma dilekçesi verebilirler, eğer eşitlenmeden bir işyeri bulmak veya işyerini korumak mümkün değilse. Bunu hemen işvereninize bildirmeniz gerekir.

Ağır engelli insanlar işverenin fes kararına karşı özel bir koruma altındalar. Fes kararı ağır engellilere sadece entegre dairesinin (Integrationsamt) kabulü sonrası verilebilinir. Entegre dairesi kabul etmediği sürece fes kararı geçersizdir. Fes kararına karşı koruma davası açabilmek için üç hafta süresi burda da geçerli. Ancak süre entegre dairesinin işçiye bildirdiği kabul bildirisiyle başlıyor. Yani eğer işveren entegre dairesinin kabul etmesini istememişse veya entegre dairesi kabul etmemişse üç hafta süresi başlamıyor.

Bundan ziyade ağır engelli işcilerin başka hakları bulunuyor, örneğin ek izin vs. İsterseniz bunları size danışmanlığımızda anlatabiliriz.