Verileri Koruma

D.O.C. Hukuk Ofisi Web sayfasɪ Veri işlemleri Bildirimi

1. Veri sorumlusunun ve işletme içi veri koruma görevlisinin adɪ ve iletişim bilgileri

Veri koruma bilgilendirmesinden veri işlemlerini yapacak kişi sorumludur:

Veri sorumlusu: D.O.C. Hukuk Ofisi, Avukat Dr. Oktay Caglar tarafɪndan, Kaiser- Wilhelm- Straße 89, 20355 Hamburg – Deutschland, adresinde temsil edilmekte, Email: info@doc-rechtsanwaelte.de Telefon: +49 (0)40 25489150 Fax: +49 (0)40 25489152

2. Kişisel verilerin toplanmasɪ, işlenmesi, depolanmasɪ, türü, amacɪ ve kullanɪmɪ

a) Bir web sayfasɪna girdiğinizde

www.doc.rechtsanwaelte.de adresinden web sitemizi açtɪğɪnɪzda sizin cihazɪnɪzdaki tarayɪcɪnɪn (Browser) devreye girmesiyle bizim web sayfamɪzɪn sunucusuna (Server) otomatik olarak bilgiler gönderilmekte. Bu bilgiler bilgisayarɪn günlük dosyasɪnda (Logfile) geçici bir süre depolanmakta. Aşağɪdaki bilgiler sizin açɪk rɪzanɪz olmadan toplanmakta ve bir sonraki otomatik silme programɪna kadar depolanmakta:

 • Sorgulayan veya siteye giren bilgisayarɪn IP adresi,

 • Girme tarihi ve saati,

 • Bakɪlan veri dosyasɪnɪn adɪ ve sunucu adresi (URL),

 • Girilen web sayfasɪ (Referrer-URL),

 • Kullanɪlan tarayɪcɪlar ve gerektiğinde bilgisayarɪnɪzɪn işletim sistemi gibi erişim sağlayɪcɪnɪzɪn adɪ (Access-Provider).

Sɪralanan bu verileri işleme amacɪmɪz:

 • Web sayfasɪna sorunsuz bağlanabilmenin garantisi için,

 • Web sayfamɪzɪn rahat kullanɪlabilmesinin garantisi için,

 • Sistem güvencesinin ve sağlamlɪğɪnɪn değerlendirilmesi ve aynɪ zamanda

 • başka idari işlemler için.

Verilerin işlem görmesi DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 f hukuk temeline dayanmakta. Yasal menfaatimiz, yukarɪda listelenen veri toplama amaçlarɪndan kaynaklanmakta. Toplanan verileri hiç bir durumda, şahsɪnɪz hakkɪnda bir sonuç çɪkarmak amacɪyla kullanmɪyoruz. Ayrɪca web sitemiz ziyaret edildiğinde cookies (çerez) ve analiz hizmetlerini kullanɪyoruz. Bu konu hakkɪnda daha ayrɪntɪlɪ bilgiyi, veri koruma düzenlemesinin 4. ve 5. satɪrlarɪnda bulabilirsiniz.

b) İletişim formumuz kullanɪldɪğɪnda

Web sitesinde verilen bir form aracılığıyla, her türlü sorunuz için bizimle iletişim kurma fırsatı sunuyoruz. Ancak burada sorunun veya bir isteğin nereden geldiğini ve cevabın nereye gideceğini bilmemiz gerektiğinden geçerli bir e-posta adresi verilmeli.

İsim, konu ve mesaj gibi daha fazla bilgiler, kiminle muhatap olduğumuzu ve bize yazɪlmasɪnɪn sebebini bilmek istediğimizden ve elbette yanıt verebilmemiz için gereklidir. Bu bilgileri vermek istemiyorsanız, size ofisimizde memnuniyetle bir randevu sunabiliriz.

Veri işlemi, DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 a uyarɪnca ve sizin açɪk rɪzanɪzla iletişim kurmak amaçlɪ kaydedilmektedir.

İletişim formunun kullanımı için tarafımızca toplanan kişisel veriler, tarafınızdan gelen soru veya istek konusu kapandɪktan sonra otomatik olarak silinecektir.

3. Verilerin aktarɪlmasɪ

Kişisel verilerinizin aşağıda listelenen amaçlar dɪşɪnda üçüncü taraflara aktarɪlmasɪ gerçekleşmez.

Kişisel verilerinizi, üçüncü taraflara yalnızca aşağıdaki durumlarda aktarɪyoruz:

 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 a uyarɪnca açɪk rɪzanɪzɪ bildirdiyseniz,

 • Verileri aktarma, DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 f uyarɪnca, hak iddiasɪnɪ ileri sürmede, hak talebinin uygulanmasɪnda veya savunulmasɪnda gerekli ise ve verilerinizin aktarɪlmasɪyla ilgili bir sorununuz olmadɪğɪ varsayɪldɪğɪnda,

 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 c uyarɪnca

verilerin aktarɪlmasɪ için yasal zorunluluk varsa,

 • Yasal yönden bir sorun görülmediğinde ve DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 b uyarɪnca, sözleşme gereğince işlemlerin yapɪlmasɪ gerekiyorsa.

4. Cookieler Çerezler

Sitemizde cookies kullanıyoruz. Bunlar, sayfamɪza girdiğinizde tarayıcınızın otomatik olarak oluşturduğu ve kullandɪğɪnɪz cihazda (dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon, vb.) depolanan küçük kayɪt dosyalarɪdır. Cookieler cihazınıza zarar vermez, virüs, Truva atı virüsü veya diğer zararlı yazılım içermez.

Cookielerde, bağlandɪğɪ cihazda, küçük dosyalarda bilgiler toplanɪr. Ancak bu, kimliğinizi hemen çɪkarabildiğimiz anlamına gelmez.

Cookieler, sunduğumuz hizmetleri daha rahat kullanabilmenizi sağlamakta. Örneğin, web sitemizdeki sayfalarımɪzɪ ziyaret etmiş olduğunuzu tanımak için oturum süresince var olan cookieler kullanıyoruz. Bunlar, sayfamızdan ayrıldığɪnɪzda otomatik olarak silinir.

Ayrıca, kullanılabilirliği geliştirmek amaçlɪ, belirli bir süre için cihazınızda depolanan geçici cookieler de kullanıyoruz. Hizmetlerimizden yararlanmak için sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde, otomatik olarak daha önce bizi ziyaret ettiğiniz ve hangi girişleri ve ayarları yaptığınız tanɪnɪr ki, bu bilgileri tekrar vermek zorunda kalmayasɪnɪz.

Öte yandan, web sitemizin kullanımını istatistiksel olarak kaydetmek ve hizmetlerimizi sizin için değerlendirip geliştirmek amacıyla cookieler kullanıyoruz (bkz: bölüm 5). Bu cookieler, sitemizi bir kez daha ziyaret ettiğinizde, daha önce sayfamɪza girdiğinizi otomatik olarak tanımamızı sağlar. Bu cookieler belirli sürelerden sonra otomatik olarak silinir.

Cookieler tarafından işlenen veriler, DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 f uyarɪnca belirtilen amaçlar doğrultusunda haklɪ çɪkarlarɪmɪzɪ ve üçüncü taraflarɪ korumak için gereklidir.

Çoğu tarayıcılar (Browser) cookieleri otomatik olarak kabul eder. Ama isterseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcıyɪ hiçbir cookie depolanmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz veya yeni bir cookie oluşturulmadan önce size her defasɪnda bir ipucu görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Ancak, cookieleri tamamen devre dışı bırakmak, web sitemizin tüm özelliklerini kullanamayacağınız anlamına gelebilir.

5. Analiz hizmetleri Analyse-Tools

a) Teknik Takip hizmetleri Tracking-Tools

Aşağıda belirtilecek olan ve bizim tarafımızdan kullanılan teknik takip hizmetleri (Tracking), DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 f uyarɪnca gerçekleşmekte.

Devreye giren teknik takip hizmetleri (Tracking) sayesinde web sayfamɪzɪ ihtiyaca göre tasarɪmlandɪrmak ve sürekli gelişmesini sağlamak istiyoruz.

Ayrɪca teknik takip hizmetlerini web sayfamɪzɪn kullanɪmɪyla ilgili istatiksel kayɪt ve ofisimizde sunduğumuz hizmetlerin değerlendirmesini yapmak için kullanıyoruz. Bu çɪkarlar, yukarɪda belirtilmiş olan düzenleme anlamɪnda algɪlanmalɪ ve haklɪ görülmelidir.

İlgili veri işleme amaçları ve veri türleri, ilgili teknik takip hizmetlerinde bulunur.

i) Google Analytics1

Sayfalarımızı, gelen sorular ve talepler doğrultusunda devamlɪ geliştirmek amacıyla, Google Inc. tarafından sağlanan ve bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanɪyoruz (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD, bundan böyle “Google” olarak geçecektir. Bu bağlamda, takma isimlendirilmiş kullanım profilleri oluşturulmakta ve cookieler (bkz bölüm 4) kullanılmaktadır. Bu web sitesi kullanɪldɪğɪnda cookie tarafından oluşturulan bilgiler,

 • Tarayıcı tipi / sürümü,
 • kullanılan işletim sistemi,
 • Yönlendiren URL (önceden ziyaret edilen sayfa),
 • erişimi sağlamak isteyen bilgisayarın ana bilgisayar adı (IP adresi),
 • sunucu talep saati,

ABD’de bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu ileti, web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi faaliyetlerine ilişkin raporları derlemek, internet sitesi faaliyeti ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetlerin pazar araştırmasınɪ ve web sitesinin gelen sorular ve talepler doğrultusunda tasarımlanmasɪnɪ mümkün kɪlmak amacıyla kullanılır. Bu bilgiler ayrıca üçüncü taraflara yasalarca gerekli görüldüğünde veya üçüncü taraflar bu verilerin işlenmesiyle görevlendirilmişlerse aktarɪlɪr. IP adresiniz hiçbir koşulda Google tarafından diğer verilerle birleştirilmez. IP adresleri anonimleştirilir ki, sɪnɪflandɪrɪlmasɪ mümkün olmasɪn (IP maskeleme).

Tarayıcı yazılımında gerekli ayarɪ uyguladɪğɪnɪzda cookielerin yüklenmesini önleyebilirsiniz. Ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm faaliyetlerinin tamamen kullanɪlamayacağɪnɪ belirtmek istiyoruz. Ayrıca, cookie tarafından oluşturulan ve web sitesi kullanımıyla (IP adresiniz dahil) ilgili verilerin toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından kullanɪlmasɪnɪ da bir tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek engelleyebilirsiniz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Tarayıcı eklentisi uygulamak yerine, özellikle kullandɪğɪnɪz mobil cihazlarda, Google Analytics tarayıcılarɪyla engelleme sağlayabilirsiniz. Bunun için bu Link ´e basarak bağlanɪnɪz. Burada, web sitesini ziyaret ettiğinizde, Opt-out-Cookie´nin (devre dɪşɪ bɪrakma cookieleri) devreye girmesiyle verilerinizin gelecekte toplanması engellenecektir. Devre dışı bırakma cookiesi yalnızca bu cihazɪn tarayıcısɪ için ve yalnızca web sitemiz için geçerlidir, bu bilgi cihazınızda depolanɪr. Bu tarayıcıdaki cookieleri silerseniz, Opt-out-Cookie´yi (devre dışı bırakma cookiesini) tekrar faaliyete geçirmeniz gerekecektir.

Google Analytics ile ilgili veri koruma konusunda daha fazla bilgi için Google Analytics Yardım Merkezi’ne bakın (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Google Adwords Dönüşüm takibi Google Adwords Conversion Tracking

Web sitemizin kullanımını istatistiksel olarak kaydetmek ve web sitemizi nasɪl geliştirebileceğimizi değerlendirmek amacɪyla Google dönüşüm takibini de kullanıyoruz (Google Conversion Tracking). Google yoluyla web sayfamɪza girdiğinizde, Google Adwords tarafɪndan bilgisayarınıza bir cookie (bkz: bölüm 4) yerleştirilir.

Bu cookieler 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve kimlik tanımlamak amacɪyla kullanılmaz. Kullanıcı, Adwords müşterisinin web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret ederse ve cookie kullanɪm hakkɪnɪ henüz kaybetmemişse, Google ve müşteri, kullanıcının reklamı tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini fark edebilir.

Her AdWords-müşterisine farklı bir cookie verilir. Böylelikle Cookieler, AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden takip edilemez. Dönüşüm cookieleri (Conversion-Cookies) sayesinde toplanan bilgiler, dönüşüm takibini seçmiş olan AdWords müşterilerinin dönüşüm istatistiklerini oluşturmalarɪ için kullanılır. AdWords müşterileri, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiket sayfasına yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Ancak, kullanıcıların şahsi bilgileri tanɪmlanamaz.

Teknik takip sürecine katılmak istemiyorsanız, bir cookie´nin yerleşebilmesi için gerekli ayarı da reddedebilirsiniz – cookielerin otomatik olarak ayarlanmasını genelde engelleyen bir tarayıcı ayar yoluyla. Ayrıca, “„www.googleadservices.com” üzerinden tarayıcınızı, sitenizin internetteki alan adında (Domain) bulunan cookieleri engelleyecek şekilde ayarlayarak dönüşüm takip hizmetindeki cookielerini de devre dışı bırakabilirsiniz. Google’ın dönüşümlü teknik takip (Conversion-Tracking) hakkındaki veri koruma tavsiyelerini burada bulunabilirsiniz (https://services.google.com/sitestats/de.html).

iii) Matomo

Web sitesi kullanımının analiz ve istatistiksel değerlendirmesi için Matomo açık kaynaklı yazılımı (Open-Source-Software Matomo) kullanıyoruz. Bu amaçla cookieler kullanılmaktadır (bkz: bölüm 4). Web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak cookieler tarafından üretilen bilgiler sunucularımıza aktarılmakta ve takma isimli kullanım profillerinde toplanmaktadɪr. Bu bilgiler, web sitesinin kullanımını değerlendirmek ve web sitemizin talepler doğrultusunda tasarlanmasɪnɪ sağlamak için kullanılmakta. Bilgiler üçüncü taraflara verilmemekte.

IP adresi, hiç bir durumda kullanıcıyla ilgili başka herhangi bir veri ile ilişkilendirilmemekte. IP adresleri anonimleştirilir ki, sɪnɪflandɪrɪlmasɪ mümkün olmasɪn (IP maskeleme).

Bu web sitesine yaptığınız giriş şu anda Matomo web analizi kapsamındadır. Girişinizin kaydɪnɪ engellemek için buraya tıklayın (https://matamo.org/docs/privacy/).

6. Mağdur haklarɪ

Haklarɪnɪz:

 • Veri Koruma Düzenlemesi´nin 15. maddesi uyarɪnca bizim tarafɪmɪzdan işlenen kişisel verileriniz hakkɪnda bilgi isteyebilirsiniz. Özellikle, işleme amaçları, kişisel verilerin türü, verilerinizin gönderildiği alıcıların türleri, planlanan depolama süresi, düzeltme, silme, işleme veya karşɪkoymanɪn sınırlanması, şikayet etme hakkɪ, bizde depolanmamɪş ise verilerinizin kaynağɪ ve profilleme de dahil olmak üzere, otomatik teknik karar oluşumunu ve gerekirse önemli ayrıntılar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.

 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 7. maddesi ve 3. paragrafɪ uyarɪnca bize vermiş olduğunuz onayɪ geri çekebilirsiniz. Ancak bunun sonucunda, onaylamɪş olduğunuz veri işlemlerini gelecekte devam ettiremeyiz;

 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 15. maddesi uyarɪnca sizinle ilgili işlem görmüş kişisel veriler hakkɪnda bilgi isteme hakkɪnɪz vardɪr. Özellikle, verilerinizin açɪklandɪğɪ veya açɪklanacağɪ kurum veya kişiler hakkɪnda bilgi isteyebilirsiniz: yapɪlan veri işleminin amacɪ, kişisel verinin işlem türü, bu verilerin ulaştɪrɪldɪgɪ yerin işlem türü, işlemlerin tutulma süresi, işlemlerde düzeltme yapma, sildirme, veri kayɪtlarɪnɪ sɪnɪrlama veya bu kayɪtlara itiraz etme, şikayet hakkɪ, bizde işlenmemiş olan verilerinizin kaynağɪ, işlenilen verilerinizin otomatik sistemler yoluyla incelenmesi, profillenmesi ve hatta bu profillenmenin ayrɪntɪlɪ verilerini de talep edebilirsiniz;

 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 16. maddesi uyarɪnca bizde işlenmiş kişisel verilerinizdeki bir yanlɪşlɪğɪn veya eksikliğin derhal düzeltilmesini isteyebilirsiniz;

 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 17. maddesi uyarɪnca bizde işlenmiş kişisel verilerinizin kullanɪlmasɪ, görüşünü bildirme ve bilgilenme hakkɪ uygulamasɪ, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kamu yararɪ ve yaptɪrɪm veya hak talebinin geçerli kɪlɪnmasɪ, hak iddiasɪ savunmasɪ veya uygulanmasɪ gerekmediği sürece silinmesini isteyebilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin doğruluğu sizin tarafɪnɪzdan kabul edilmediği veya kayɪtlar yasaya aykɪrɪ olduğu taktirde, ama siz bu verilerin silinmesini reddediyorsanɪz ve bu veriler bize gerekli değilse veya siz hak iddiasɪnda bulunmak istiyorsanɪz veya haklarɪnɪzɪ savunmada kullanmak istiyorsanɪz veya DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 21. maddesi uyarɪnca kayɪt işlemlerinin uygulanmasɪnɪ itiraz ediyorsanɪz, DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 18. maddesi uyarɪnca kişisel verilerinizin işlem görmesini sɪnɪrlandɪrabilirsiniz;

 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 20. maddesi uyarɪnca bize bildirdiğiniz kişisel verilerinizin düzenli, geçerli ve makine ile yazɪlmis bir biçimde elinize geçmesini veya bu verilerin başka bir sorumlu kişiye gönderilmesini isteyebilirsiniz;

 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 77. maddesi uyarɪnca Denetim Müdürlüğüne başvurup şikayette bulunabilirsiniz. Normal şartlarda ev adresinizin veya işyerinizin bağlɪ olduğu Denetim Müdürlüğüne veya bizim hukuk ofisimize başvurabilirsiniz.

7. İtiraz etme hakkɪ

Kişisel verileriniz yetkili ilgililer tarafɪndan DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 f uyarɪnca kayɪt işlemi yapɪldɪğɪnda, DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 21. maddesi uyarɪnca, içinde bulunduğunuz durumdan ötürü gerekçeleriniz var ise kişisel verilerinizin kaydedilmesine itiraz edebilirsiniz.

İtiraz hakkɪnɪzdan yararlanmak istiyorsanɪz info@doc-rechtsanwaelte.de adresine sadece bir E-posta yazmanɪz yeterlidir.

8. Veri güvenliği

Sitemize yapɪlan girişler için yaygɪn olan SSL-Yöntemini (Güvenli Yuva Katmanı Secure Socket Layer) tarayıcınız tarafından desteklenen en yüksek şifreleme düzeyi ile bağlantılı olarak kullanɪyoruz.

Burada kullanɪlan genelde 256-bit şifrelemesidir. Tarayıcınız 256 bit şifrelemesine açɪk değilse, bunun yerine 128 bit v3 teknolojisine başvuruyoruz. Web sitemizin her bir sayfasının şifrelenmiş bir halde iletilip iletilmediğini, tarayıcınızın alt tarafɪndaki durum çubuğunda (Statusbar) beliren kapalɪ çanak veya kapalɪ kilit simgesinin gösteriminden anlayabilirsiniz.

Ayrıca verilerinizi tesadüfi veya kasıtlı etkilemelere, kısmi veya tümden kayıplara, tahribata veya üçüncü taraflarɪn yetkisiz erişimlere karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri almaktayɪz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik yenilikler doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir.

9. Bu veri koruma bildiriminin güncelliği ve değişimi

Elinizdeki veri koruma bildirimi şu anda ve Mayıs 2018 ´den itibaren geçerlidir.

Web sitemizin ve sunduğumuz hizmetlerin gelişmesinden dolayɪ ya da değişen yasal veya resmi gereklilikler sonucunda, bu veri koruma bildirimini değiştirmemiz gerekebilir. Güncel olan veri koruma bildirimi her zaman bu web sitesinden indirilip basɪlabilir: https://www.doc-rechtsanwaelte.de/datenschutz

1 Veri koruma yetkilileri, Google Analytics’in izinli kullanılması için, veri işleme konusunda bir sözleşmesinin yapɪlmasɪnɪ istemekte. Bunun bir örneği Google’da bu adreste sunulmakta: http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf

D.O.C. Hukuk Ofisi Veri işlemleri Bilgilendirmesi

1. Veri sorumlusunun ve işletme içi veri koruma görevlisinin adɪ ve iletişim bilgileri

Veri koruma bilgilendirmesinden veri işlemlerini yapacak kişi sorumludur:
Veri sorumlusu: D.O.C. Hukuk Ofisi, Avukat Dr. Oktay Caglar tarafɪndan, Kaiser- Wilhelm- Straße 89, 20355 Hamburg – Deutschland, adresinde temsil edilmekte, Email: info@doc-rechtsanwaelte.de Telefon: +49 (0)40 25489150 Fax: +49 (0)40 25489152

2. Kişisel verilerin toplanmasɪ, işlenmesi, türü, amacɪ ve kullanɪmɪ
Bizi yetkilendirdiğiniz taktirde aşağɪdaki verileri topluyoruz:

 • Unvan, Ad, Soyad,
 • geçerli E-Posta,
 • Adres,
 • Telefon numarasɪ (ev ve/veya cep telefonu)
 • Öne sürülen hak iddiasɪ ve talep doğrultusunda kullanmak amaçlɪ bana verdiğiniz vekâlet çerçevesinde olan tüm gerekli bilgiler.

Verilerin işlenmesinin nedeni:

 • müvekkilimiz olarak kimliğinizi bulabilmemiz için;
 • bir avukat olarak sizi uygun bir şekilde bilgilendirip temsil edebilmemiz için;
 • sizinle yazɪşabilmemiz için;
 • fatura işlemleri için;
 • muhtemelen önünüze sürülen yükümlülük iddialarɪnɪ veya talepleri çözebilmemiz ve size karşɪ yapɪlan hak iddialarɪnɪ tamamlayabilmemiz için.

Verilerin işlenmesi sizin onayɪnɪzla ve DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 b uyarɪnca gerçekleşmekte ve belirtilen amaçlar doğrultusunda müvekkilin uygun bir işlem görmesi ve aynɪ zamanda da vekillik sözleşmesinde geçen yükümlülüklerin iki taraflɪ gerçekleşebilmesi için yapɪlmaktadɪr.
Vekillik için işlenmiş olan kişisel veriler avukatlar için yasal olarak öngörülmüş süre boyunca (vekilliğin sona erdiği takvim yɪlɪnɪn bitiminden 6 yɪl sonra), kayɪtlɪ tutulmakta ve bu süre dolunca silinmekte. Ancak DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 c uyarɪnca vergi ve ticari haklarɪn öngördüğü tutma ve belgeleme düzenlemesine göre (HGB, StGB veya AO) kişisel verileri daha uzun kaydetmek zorunda olabiliriz veya siz, DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 a uyarɪnca gerekli sürenin üzerinde, verilerin kaydedilmiş olmasɪnɪ kabul ettiğinizde verilerinizi tutabiliriz.

3. Verilerin üçüncü kişilere aktarɪlmasɪ

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarɪlmasɪ aşağɪda belirtilen amaç dɪşɪnda gerçekleşmez.
DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 b uyarɪnca, vekillik ilişkisi doğrultusunda gerekli görülüyorsa, kişisel verileriniz üçüncü kişilere verilir. Bu demektir ki verileriniz karşɪ davayɪ yürütenlere (özellikle avukatlara), mahkemelere ve diğer resmi kurumlara yazɪşma amaçlɪ ve aynɪ zamanda haklarɪnɪzɪn geçerli kɪlɪnmasɪ ve savunulmasɪ için aktarɪlabilr. Aktarɪlan veriler üçüncü kişiler tarafɪndan sadece belirtilen amaçlar çerçevesinde kullanɪlabilir.
Avukat olarak sɪr saklama yükümlülüğü devam etmekte. Ancak veriler avukatlɪk sɪrrɪna tabi değilse o zaman sizin de onayɪnɪzla üçüncü kişilere aktarɪlɪr.

4. Mağdur haklarɪ

Haklarɪnɪz:

 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 7. maddesi ve 3. paragrafɪ uyarɪnca bize vermiş olduğunuz onayɪ geri çekebilirsiniz. Ancak bunun sonucunda, onaylamɪş olduğunuz veri işlemlerini gelecekte devam ettiremeyiz;
 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 15. maddesi uyarɪnca sizinle ilgili işlem görmüş kişisel veriler hakkɪnda bilgi isteme hakkɪnɪz vardɪr. Özellikle, verilerinizin açɪklandɪğɪ veya açɪklanacağɪ kurum veya kişiler hakkɪnda bilgi isteyebilirsiniz: yapɪlan veri işleminin amacɪ, kişisel verinin işlem türü, bu verilerin ulaştɪrɪldɪğɪ yerin, yani alɪcɪnɪn işlem türü, işlemlerin tutulma süresi, işlemlerde düzeltme yapma, sildirme, veri kayɪtlarɪnɪ sɪnɪrlama veya bu kayɪtlara itiraz etme, şikayet hakkɪ, bizde işlenmemiş olan verilerinizin kaynağɪ, işlenilen verilerinizin otomatik sistemler yoluyla incelenmesi, profillenmesi ve hatta bu profillenmenin ayrɪntɪlɪ verilerini de talep edebilirsiniz;
 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 16. maddesi uyarɪnca bizde işlenmiş kişisel verilerinizdeki bir yanlɪşlɪğɪn veya eksikliğin derhal düzeltilmesini isteyebilirsiniz;
 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 17. maddesi uyarɪnca bizde işlenmiş kişisel verilerinizin kullanɪlmasɪ, görüşünü bildirme ve bilgilenme hakkɪ uygulamasɪ, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kamu yararɪ ve yaptɪrɪm veya hak talebinin geçerli kɪlɪnmasɪ, hak iddiasɪ savunmasɪ veya uygulanmasɪ gerekmediği sürece silinmesini isteyebilirsiniz;
 • Kişisel verilerinizin doğruluğu sizin tarafɪnɪzdan kabul edilmediği veya kayɪtlar yasaya aykɪrɪ olduğu taktirde, ama siz bu verilerin silinmesini reddediyorsanɪz ve bu veriler bize gerekli değilse veya siz hak iddiasɪnda bulunmak istiyorsanɪz veya haklarɪnɪzɪ savunmada kullanmak istiyorsanɪz veya DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 21. maddesi uyarɪnca kayɪt işlemlerinin uygulanmasɪnɪ itiraz ediyorsanɪz, DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 18. maddesi uyarɪnca kişisel verilerinizin işlem görmesini sɪnɪrlandɪrabilirsiniz;
 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 20. maddesi uyarɪnca bize bildirdiğiniz kişisel verilerinizin düzenli, geçerli ve makine ile yazɪlmis bir biçimde elinize geçmesini veya bu verilerin başka bir sorumlu kişiye gönderilmesini isteyebilirsiniz;
 • DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 77. maddesi uyarɪnca Denetim Müdürlüğüne başvurup şikayette bulunabilirsiniz. Normal şartlarda ev adresinizin veya işyerinizin bağlɪ olduğu Denetim Müdürlüğüne veya bizim hukuk ofisimize başvurabilirsiniz.

5. İtiraz etme hakkɪ

Kişisel verileriniz yetkili ilgililer tarafɪndan DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 6. maddesi ve 1. paragrafɪ, sayfa 1 f uyarɪnca kayɪt işlemi yapɪldɪğɪnda, DSGVO Veri Koruma Düzenlemesi´nin 21. maddesi uyarɪnca, içinde bulunduğunuz durumdan ötürü gerekçeleriniz var ise kişisel verilerinizin kaydedilmesine itiraz edebilirsiniz.
İtiraz hakkɪnɪzdan yararlanmak istiyorsanɪz info@doc-rechtsanwaelte.de adresine sadece bir E-posta yazmanɪz yeterlidir.